Beschrijving
Stonehenge bestaat uit een aantal stenen die in een cirkel van 35 meter zijn opgesteld en waarvan de functie nog steeds niet bekend is. Je vind Stonehenge in het kleine Britse dorpje Amesbury in het zuiden van Groot-Brittannië. Het bouwwerk moet zo rond 3100 voor Christus gebouwd zijn.

Stonehenge omringd zich met talloze mysteries. Zo is het allereerst nog niet duidelijk wat de precieze functie van de Stenen cirkel is geweest. Ook vraagt men zich af hoe men het voor elkaar kreeg deze gigantische stenen zonder moderne hulpmiddelen op hun plaats te krijgen en waar deze stenen vandaan zijn gehaald.

Omdat de functie van Stonehenge nog steeds niet duidelijk is zijn er talloze verklaringen. Rondom Stonehenge zijn verschillende graven maar ook verbrande mensenresten ontdekt. Dit zou er op duiden dat de plek als begraafplaats/crematorium kan hebben gediend. Ook kan het er op duiden dat het een plaats was waar offers werden gebracht aan de Goden voor bijvoorbeeld een goede oogst.

Door de positie van de stenen denkt men ook dat Stonehenge is gebouwd om astrologische gebeurtenissen te kunnen voorspellen en verklaren. Zo zou men aan de hand van schaduwen die de zon tussen de stenen veroorzaakt natuurverschijnselen hebben kunnen voorspellen en de tijd/seizoenen hebben kunnen aflezen.

Na lang onderzoek van de gevonden mensenresten kwam er in september 2008 een onderzoek naar buiten waaruit bleek dat alle gevonden mensenresten dezelfde ziekte zouden hebben gehad. Daaruit wordt nu dus geconcludeerd dat mensen met deze ziekte naar deze plek zouden komen in de hoop genezen te worden.

Een ander recent onderzoek van de Britse professor Rupert Till toont aan dat de stenen ook weleens met een heel andere functie kunnen zijn neergezet. Hij maakte namelijk een computermodel van Stonehenge en onderzocht met behulp van dit model wat geluid zou hebben gedaan tussen deze grote stenen. Het bleek dat de stenen zorgen voor een perfecte akoestiek.. hier horen we ongetwijfeld nog meer van.

Terug naar de vorige pagina..
© Wereldwonderen.com | Disclaimer | RB-Media Internet Solutions | Webdesign Breda